top of page

FEATURED PROJECTS

01/23

THE MOST
BANGKOK

บ้าน พักอาศัย 4 ชั้น ที่นำการออกแบบ สมัยใหม่ มา ผนวก กับ ความเป็น บ้านในเขตร้อน เพดานสูง ส่งเสริมความหรูหราและโป่รงตา ด้วย ช่องเปิด รับลม ได้ทุกทิศทาง

02/23

บ้าน 550 ตารางเมตร ที่มีการตกแต่งแบบเรียบง่่าย ร่วมสมัยเน้น อารมณ์ อบอุ่น เป็น การตกแต่งที่แสดงอารมณ์ระหว่าง การตกแต่งแบบเขตร้อน กับ ความเป็นสมัยใหม่ อย่างลงตัว

03/23

 Pent house 650 ตารางเมตร ชั้น 50 ,51, และ 52 การตกแต่งภายในเป็นแบบ ไทย ประยุกต์ ร่วมสมัย ผสม ความเป็น  modernism โดย  ใช้โทนของไม้สัก เป็น ตัวนำ การสื่อสาร ศิลปไทย กับ สถาปัตย กรรมภายใน

RECENT NEWS

01

30  /  04  /  2017

งาน “บ้านและสวนแฟร์”  พบกับ พีเอ อาร์คิเทคท์ 

 

ที่จะเสนองาน สร้างสรรค์ ที่ครบเครื่องครบครันเกี่ยวกับบ้าน การตกแต่ง การก่อสร้าง และเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวนและพรรณไม้นานา เพื่อเดินหน้าสู่เจตนารมย์ที่จะส่งมอบสิ่งดีดีแก่คนรักบ้าน

02

30  /  01  /  2017

 พีเอ อาร์คิเทคท์ 

 งานกับงานออกแบบ  เพื่อ สาธารณะประโยชน์

03

30  /  04  /  2017

บทบาทใหม่กับการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ระดับ นานา ชาติ

bottom of page